Event View Page Event View Page

Event picture

2019-09-16 Kl. 00:00 - 2019-09-25 Kl. 23:59

Ångströmlaboratoriet

Anmälan tyvärr stängd!

Just nu söker Fs programråd två stycken nya studenter som dess medlemmar!

Programrådet är F-programmets högst beslutande organ, där alla förändringar som sker i program beslutas och godkänns i detta råd. Rådet leds av programansvariga och har ledamöter från varje institution som ger kurser inom F-programmet (Teknik, Fysik, IT, Matematik), studievägledare, universitetsadministration, näringslivsrepresentant samt studenter från programmet.

Totalt har studenterna fyra stycken platser, 3 ordinarie samt en suppleant. FUTFs utbildningsansvarig har en av de ordinarieplatserna, och studiesocialt ansvarig har suppleantplatsen.

Är du en av de två studenter vi söker för att representera oss F-studenter, och arbeta aktivt med att göra vårt program så bra som möjligt? Skicka in din ansökan redan idag!

Som studentrepresentant i programrådet är man också med FUTFs utbildningsutskott som leds av FUTFs utbildningsansvarig. Som del av utbildningsutskottet förväntas du delta i dess utskottsmöten som sker regelbundet under terminen, samt som del av programrådet förväntas du delta i dessa sammanträden vilket är några gånger per termin. Som engagerad i FUTF har du möjlighet att del av en mängd förmåner, ex. ett engagerattack i slutet av terminen som tack för dina insatser för föreningen!

Om det är några frågor och funderingar om denna post, om programrådet, eller generellt om studiebevakning och studenters inflyttande i sin utbildning, så kan du skicka dina frågor till utbildning@futf.se. 

Lägg till i kalender 2019-09-16 00:00:00 2019-09-25 23:59:00 38 Sök till studentrepresentant i Fs programråd <p>Just nu söker Fs programråd två stycken nya studenter som dess medlemmar!<br></p><p>Programrådet är F-programmets högst beslutande organ, där alla förändringar som sker i program beslutas och godkänns i detta råd. Rådet leds av programansvariga och har ledamöter från varje institution som ger kurser inom F-programmet (Teknik, Fysik, IT, Matematik), studievägledare, universitetsadministration, näringslivsrepresentant samt studenter från programmet.</p><p>Totalt har studenterna fyra stycken platser, 3 ordinarie samt en suppleant. FUTFs utbildningsansvarig har en av de ordinarieplatserna, och studiesocialt ansvarig har suppleantplatsen.</p><p>Är du en av de två studenter vi söker för att representera oss F-studenter, och arbeta aktivt med att göra vårt program så bra som möjligt? Skicka in din ansökan redan idag!</p><p>Som studentrepresentant i programrådet är man också med FUTFs utbildningsutskott som leds av FUTFs utbildningsansvarig. Som del av utbildningsutskottet förväntas du delta i dess utskottsmöten som sker regelbundet under terminen, samt som del av programrådet förväntas du delta i dessa sammanträden vilket är några gånger per termin. Som engagerad i FUTF har du möjlighet att del av en mängd förmåner, ex. ett engagerattack i slutet av terminen som tack för dina insatser för föreningen!</p><p>Om det är några frågor och funderingar om denna post, om programrådet, eller generellt om studiebevakning och studenters inflyttande i sin utbildning, så kan du skicka dina frågor till utbildning@futf.se. </p> Ångströmlaboratoriet FUTF it@futf.se false DD/MM/YYYY
Event View Page Event View Page
FUTF:s cookies