Event View Page Event View Page

Event picture

2020-03-23 Kl. 18:00 - 2020-04-03 Kl. 23:59

Zoom

Anmälan tyvärr stängd!

Ansökan om förtroendeuppdrag (engagemang) i FUTF är öppen från 23 mars kl 18:00 till 1 april kl 23:59. Alla val kommer att ske på FSTORM den 20 april klockan 15:15 - 18:00.

Alla studenter som studerar teknisk fysik har rätt att närvara, rösta, och söka poster inom föreningen. På FSTORM VT20 söker vi personer till följande poster: I styrelsen ● Ordförande - ordf@futf.se ● Arbetsmarknadsansvarig - arbetsmarknad@futf.se ● Marknadsföringsansvarig - marknadsforing@futf.se ● Studiesocialt ansvarig- soc@futf.se ● Klubbmästare - klubbmastare@futf.se Övriga poster ● Valberedningen till FSTORM HT20 (söks ej via valberedningen utan direkt under FSTORM) ● Ledamöter i UTN:s fullmäktige (3 personer) ● Suppleant i UTN:s fullmäktige (2 person)

Mer information om de olika posterna hittar du här och här!

Söket går till på följande sätt:

1. Ansökan via anmälan som finns här.

2. Valberedningen hör av sig på de kontaktuppgifter du anger och bokar in en intervju.

3. Intervju någonstans på Polacksbacken under lunch eller efter undervisningstid.

4. Valberedningen hör av sig om du kommer bli nominerad eller inte. Du kan då också få en motivering skickad till dig.

5. FSTORM. På FSTORM kommer de nominerade (och de som väljer att kandidera på plats) få presentera sig för mötet och svara på frågor från publiken. Därefter sker valet under sluten omröstning.

Tips från valberedningen:

Läs befatningsbeskrivningen till posten du är intresserad av. Reflektera över hur du passar till posten och vad du har för bra egenskaper som skulle kunna gynna dina medengagerade i stort. Vad ser du mest fram emot? Vilka utmaningar står du inför och hur ska du tackla dem? Vad vill du få ut av engagemanget (både personligen och för FUTF)?

Dessa frågor bör vara besvarade i din ansökan! OBS det går bra (och rekomenderas) att skriva längre än vad rutan är i anmälan. 

Pro tip: Fråga den som sitter på posten nu om de har några tips! De svarar på mail inom 24 timmar. Kontaktuppgifter finns här.

Valberedningen är också väl insatta i de olika posterna och lovar att konfidentiellt svara på eventuella frågor om allt som har med posterna och valet att göra. 

Välkommen och lycka till med din ansökan!      


Lägg till i kalender 2020-03-23 18:00:00 2020-04-03 23:59:00 38 Sök till FSTORM <p><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Arial; font-size: 14.6667px; text-align: justify; white-space: pre-wrap;">Ansökan om förtroendeuppdrag (engagemang) i FUTF är öppen från 23 mars kl 18:00 till 1 april kl 23:59. Alla val kommer att ske på FSTORM den 20 april klockan 15:15 - 18:00.</span></p><p><span style="text-align: justify;"><font color="#333333" face="Arial"><span style="font-size: 14.6667px; white-space: pre-wrap;">Alla studenter som studerar teknisk fysik har rätt att närvara, rösta, och söka poster inom föreningen. På FSTORM VT20 söker vi personer till följande poster: I styrelsen ● Ordförande - ordf@futf.se ● Arbetsmarknadsansvarig - arbetsmarknad@futf.se ● Marknadsföringsansvarig - marknadsforing@futf.se ● Studiesocialt ansvarig- soc@futf.se ● Klubbmästare - klubbmastare@futf.se Övriga poster ● Valberedningen till FSTORM HT20 (söks ej via valberedningen utan direkt under FSTORM) ● Ledamöter i UTN:s fullmäktige (3 personer) ● Suppleant i UTN:s fullmäktige (2 person)</span></font><br></span></p><p style="color: rgb(51, 51, 51);"><font face="Helvetica"><span style="color: rgb(29, 33, 41); white-space: pre-wrap;">Mer information om de olika posterna hittar du <a href="https://futf.se/styrelsen" target="_blank">här</a> </span>och <a href="https://drive.google.com/open?id=1-euf_Ql-o-8djp7ktw-A2PvLzNAa6I7t" target="_blank">här</a>!<span style="color: rgb(29, 33, 41); white-space: pre-wrap;"><br></span><br></font></p><p style="color: rgb(51, 51, 51);"><font face="Helvetica"><b>Söket går till på följande sätt</b>:<br></font></p><p style="color: rgb(51, 51, 51);"><font face="Helvetica">1. Ansökan via anmälan som finns här.</font></p><p style="color: rgb(51, 51, 51);"><font face="Helvetica">2. Valberedningen hör av sig på de kontaktuppgifter du anger och bokar in en intervju.</font></p><p style="color: rgb(51, 51, 51);"><font face="Helvetica">3. Intervju någonstans på Polacksbacken under lunch eller efter undervisningstid.</font></p><p style="color: rgb(51, 51, 51);"><font face="Helvetica">4. Valberedningen hör av sig om du kommer bli nominerad eller inte. Du kan då också få en motivering skickad till dig.</font></p><p style="color: rgb(51, 51, 51);"><font face="Helvetica">5. FSTORM. På FSTORM kommer de nominerade (och de som väljer att kandidera på plats) få presentera sig för mötet och svara på frågor från publiken. Därefter sker valet under sluten omröstning.</font></p><p style="color: rgb(51, 51, 51);"><font face="Helvetica"><b>Tips från valberedningen</b>:</font></p><p style="color: rgb(51, 51, 51);"><font face="Helvetica">Läs befatningsbeskrivningen till posten du är intresserad av. Reflektera över hur du passar till posten och vad du har för bra egenskaper som skulle kunna gynna dina medengagerade i stort. Vad ser du mest fram emot? Vilka utmaningar står du inför och hur ska du tackla dem? Vad vill du få ut av engagemanget (både personligen och för FUTF)?</font></p><p style="color: rgb(51, 51, 51);"><font face="Helvetica">Dessa frågor bör vara besvarade i din ansökan! OBS det går bra (och rekomenderas) att skriva längre än vad rutan är i anmälan. </font></p><p style="color: rgb(51, 51, 51);"><font face="Helvetica">Pro tip: Fråga den som sitter på posten nu om de har några tips! De svarar på mail inom 24 timmar. Kontaktuppgifter finns <a href="https://futf.se/styrelsen" target="_blank">här</a>.</font></p><p style="color: rgb(51, 51, 51);"><font face="Helvetica">Valberedningen är också väl insatta i de olika posterna och lovar att konfidentiellt svara på eventuella frågor om allt som har med posterna och valet att göra. </font></p><p style="color: rgb(51, 51, 51);"><font face="Helvetica">Välkommen och lycka till med din ansökan!      </font></p><p><br></p> Zoom FUTF it@futf.se false DD/MM/YYYY
Event View Page Event View Page
FUTF:s cookies