Show News Show News

Skriv CV med FUTF!

Behöver du slipa till CV:et inför sommarjobbssöket men inte riktigt kommit till skott ännu? Har du kanske aldrig riktigt fått till ett CV precis så där snyggt och tydligt som du velat? Kom till Å2004 nu på torsdag och ta hjälp från arbetsmarknadsutskottet och även andra F:are!

Eventet är tänkt att samla F:are som behöver en plattform för att komma igång med sitt CV där människor kan sitta tillsammans i grupper och ge varandra tips. Självfallet utlovas det utsökt fika!

Har du redan skrivit CV? Kom hit och få en snabb återkoppling samtidigt som du är med och inspirerar andra F:are i sina CV:n.

Författare:

Show News Show News
FUTF:s cookies