Show News Show News

Ny tillförordnad programansvarig för F-programmet

Från och med i tisdags den 6:e februari har F-programmet en ny tillförordnad programansvarig. Hon heter Marika Edoff och är professor i Fasta Tillståndets Elektronik. Då hon är tillförordnad betyder det att hon endast kommer vara programansvarig tills en annan, permanent kandidat valts till posten.


Utöver att vara professor är hon också ställföreträdande vice-rektor på fakulteten för Teknik och Naturvetenskap sedan 2014 och har särskilt ansvar för lika-villkorsfrågor på fakulteten.


Hennes fokus under den närmaste tiden kommer att vara att arbeta tillsammans med programrådet med studieplanen och att få kurserna på plats.


Författare:

Show News Show News
FUTF:s cookies