Show News Show News

Lunchföredrag om strålningsforskning med SAINT

När: 27/9 kl 12.15

Var: Siegbahnsalen

Länk till eventet: https://www.facebook.com/events/236613423707169/

Amälan kommer senare, så håll utkik!

SAINT håller ett inspirerande lunchföredrag för studenter på teknisk fysik- och energisystemprogrammet på Uppsala Universitet. Föredraget handlar om det breda området strålningsforskning, med inblickar i olika områden som radiofarmaka, miljöradiologi och ingenjörskonst inom kärnkraft. Exempel från forskning som sker på Uppsala Universitet förklaras, likväl som några av de spännande internationella samarbetsprojekten.

SAINT holds an inspirational lunch lecture for students at the physics and energy systems programs at Uppsala University. The lecture outlines the wide area of radiation science, including topics as diverse as radiopharmaceuticals, environmental radiology and nuclear reactor engineering. Examples of the research performed at Uppsala University are explained, as well as some of the exciting international collaboration projects.

Författare:

Show News Show News
FUTF:s cookies