Show News Show News

Ingenjörer utan gränser söker volontärer

Ingenjörer utan gränser är en ideell, politiskt och religiöst obunden organisation som bedriver internationella projekt där de implementerar tekniska lösningar i syfte att höja livskvalitén och möjliggöra för fler barn att få en säker skolgång. De arbetar även för att bredda intresset för naturvetenskap och teknik samt att inspirera unga till att välja ingenjörsyrket genom deras förgrening Inspirera unga. Deras projekt Den reflekterande ingenjören jobbar för att skapa utrymmen för diskussion och reflektion bland ingenjörsstudenter, i syfte att bilda och utbilda ingenjörsstudenter till kritiskt tänkande, samt bidra till personlig utveckling med fokus på samhällsutveckling. Till sist så bedriver de även det unika integrationsprojektet Engineer to Engineer där de arbetar för en plattform där nyanlända med yrkesbakgrund inom teknologi och andra naturvetarämnen får möjlighet att skapa ett nätverk inom den svenska arbetsmarknaden.
Se eventet för mer information om söket och andra kommande event: https://www.facebook.com/events/713650638973855/?active_tab=about

Författare:

Show News Show News
FUTF:s cookies