Show News Show News

Intervju med Internationellt ansvarig

Intervju med Internationellt ansvarig Lucas Strömberg

Kort beskrivning vad det innebär att sitta på din post:

Som internationellt ansvarig har jag som uppgift att jobba med internationalisering på F. Detta innebär till största delen att ta del av den information som utbildningsansvarige på UTN ger på möten med internationella utskottet samt föra det relevanta vidare till F-studenter, vilket görs via FUTF:s utbildningsutskottsmöten. I internationella utskottet träffas vi ungefär en gång i månaden och våra möten omfattar som sagt information angående internationalisering, men det sker även planering av event som utskottet anordnar.

Ungefär hur mycket tid lägger du på uppdraget?

Arbetsbördan har inte varit så stor. Med möten och ibland diverse postarbete är det nog i genomsnitt någon timme i veckan. Ungefär 4 h i månaden.

Vad är ditt bästa minne/vad har varit roligast under ditt uppdrag?

Det roligaste jag gjort under min mandatperiod var nog att hålla i quiz och lekar på "internationella puben" (en av torsdagspubarna). Blev bra bonding i utskottet och var allmänt en väldigt kul kväll! ?

Vad har varit mest utmanande?

Mest utmanande var nog, eftersom att både posten och internationella utskottet tidigare inte varit så väldefinierade, faktiskt att komma igång vid start, och komma till insikt om vad posten innebar. Postbeskrivningar och andra underlag har förbättrats och nästa person som tar över efter mig tror jag verkligen inte kommer ha samma problem!

Varför ska en söka din post?

Varför man ska söka till internationellt ansvarig enligt mig är främst för att arbetet går att forma till nästan precis vad som helst, kvantitetsmässigt. Internationalisering är ett väldigt stort ämne, och något som man på denna post har i princip fria tyglar att jobba hur mycket man vill mot. Då det obligatoriska arbetet inte är så värst tidskrävande är posten även perfekt som första-engagemang, men det finns som sagt stora möjligheter att jobba utanför de "obligatoriska ramarna".
Man får även träffa många härliga människor, och ta del av vilka roliga event internationella utskottet nu kan tänka sig anordna nästa år! Så sök, det är skoj! ?


Författare:

Show News Show News
FUTF:s cookies