Show News Show News

Utbildningsutskottsmöte torsdagen 2:a november

Disskusionspunkter: 
- den nya studieplanen som blivit antagen 
- reflektioner kring tentor 
- nåt okänt som Jacob vill ta upp 

Plats Å2002 under lunchen, megamycket kakor och saft finns!

Författare: Marknadsföringsansvarig

Show News Show News
FUTF:s cookies